โปรโมชั่น

1. จอง + ทำสัญญา 50,000 บาท และนำเอกสารมายื่นขออนุมัติสินเชื่อภายใน 7 วัน

2. ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ 2% (ของราคาประเมินกรมที่ดิน)

3. ฟรีค่าส่วนกลาง 1 ปีแรก

4. ฟรีค่ากองทุน